DELTAKLUB
ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock
tel. 24 366 53 66
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Przeczytaj o projekcie...

Articles

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA zaprasza uczniów starszych klas szkół podstawowych do projektu Tam, gdzie się styka z polskim matematyka. STEAM-owe warsztaty radiowo-filmowe. Projekt jest współfinansowany ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy uczniów z Płocka i powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego.

Celem jest kształtowanie samodzielności w rozwiązywaniu problemu, wdrażanie do pracy projektowej z wykorzystaniem różnych dziedzin wiedzy. Projekt oparty jest na koncepcji STEAM – science, technology, engineering, art, mathematics. Idea ta buduje kreatywność i uczy twórczego rozwiązywania problemów w projektach. Zachęca do krytycznego myślenia i uczenia opartego na dociekaniu.

Projekt trwa od września do grudnia 2020. Zajęcia będą odbywały się w dwóch kilkunastoosobowych grupach, z uwzględnieniem zaleceń służb sanitarnych:

 

  • Grupa „telewizyjna” zmierzy się z potrzebą popularyzacji matematyki. Będzie zdobywać wiedzę matematyczną i szukać sposobu na ciekawy, filmowy przekaz. Sami uczniowie dokonają wyboru tematyki w danym obszarze. Będą tworzyć scenariusze, aranżować przestrzeń, wcielać się w role, nagrywać i montować sceny.
  • Grupa „radiowa” będzie poznawała specyfikę radiowego przekazu. Uczniowie będą ćwiczyć dykcję, rozwijać możliwości wyrażania ekspresji za pomocą głosu. Będzie to pomocne w przygotowaniu materiałów radiowych na wybrany przez nich temat. Ich zadaniem będzie zbieranie i opracowywanie materiałów radiowych, a także montaż i przygotowanie do emisji.

 

W czasie realizacji zadań uczniowie będą mieli możliwość spotkań ze specjalistami z branży mediów. Najciekawsze materiały przygotowane przez uczestników projektu zostaną opublikowane. Obie grupy wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Miejsce: większość zajęć odbywa się w salach Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26.