Formularz zgłszeniowy - DELTAKLUB

Prosimy starannie wypełnić poniższy formularz.
Zanim klikniesz przycisk "Wyślij zgłoszenie" upewnij się czy wszystkie dane, które podałaś/eś są prawidłowe.
Zaistniałe problemy oraz ewentualne uwagi prosimy kierować na adres marzenna.kuc@mscdn.edu.pl

Wybierz jedną z dwóch opcji
Imię
Nazwisko
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy (w formacie xx-xxx)
E-mail
Telefon kontaktowy
Nazwa szkoły
Klasa
(proszę podać klasę do której będziesz uczęszczać w roku 2022/2023)
Zainteresowania
Dotychczasowe osiągnięcia
Jestem zainteresowany udziałem w grupie:
(proszę wybrać jedną lub dwie grupy)
Jestem zainteresowany udziałem w grupie:
(proszę wybrać jedną lub dwie grupy)
Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, fotografii, nazwy szkoły do której uczęszcza moje dziecko oraz informacji na temat osiągnięć, sukcesów i nagród zdobytych w okresie uczestnictwa dziecka w projekcie edukacyjnym Deltaklub.

Wyżej wymienione dane mogą być opublikowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA" na stronie internetowej projektu Deltaklub.
Tak
Uwaga!!! Wysyłając zgłoszenie akceptujesz postanowienia znajdujące się poniżej.
------ ----------------------------------------------------
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wewnętrznych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta", zgodnie z przepisami ustawy
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych wysyłanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta".