DELTAKLUB
ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock
tel. 24 366 53 66
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obserwacje ściśle jawne

 

Przypomnijmy: pierwszy raz bliżej niezidentyfikowane osoby widziano podczas zajęć w DELTAKLUBIE. Wnikliwie obserwowały przeprowadzane doświadczenia chemiczne, fizyczne i rozwiązywane równania matematyczne. Świadkowie z przejęciem relacjonowali, że zajęcia wzbudziły w obserwatorach wielkie zainteresowanie.

We wszystkich ww. przypadkach świadkowie zrobili zdjęcia. Widać na nich, jak obserwatorzy  rejestrują każdy ruch uzdolnionych uczniów. Kim są? Do czego wykorzystają zdobyty materiał?

 

 

 

 


Odpowiedź już wkrótce na naszej stronie...